ALEXANDRIA.EGYPT,1729-1732

ALEXANDRIA.EGYPT,1729-1732

Technika: lept

výška:15 cm

šířka:17,5 c,m

Millerova cesta přes Egypt (Praha 1729-1732) Miller Angelicus Maria: Peregrinus v Jeruzalémě, Fremdling zu Jerusalem (Praha, tiskárna arcibiskupská, fa. Matěj Adam Hoger 1729-1732). Čtvrtá část (1732) podepsáno před stránkou 1 (autor je zobrazen jako rytíř na osli uprostřed poutníků) Ze stylu gravírování lze usoudit, že jeho tvůrcem byl pravděpodobně jinak neznámý Muller