MEDINA,SAUDSKÁ ARÁBIE,A.MANSFELT,1729-1732

MEDINA,SAUDSKÁ ARÁBIE,Autor: A.Mansfelt, rok 1729-1732

technika: lept

výška:18,5 cm

šířka: 14,5 cm

cena: 3 000 Kč/120€

Millerova cesta přes Egypt (Praha 1729-1732) Miller Angelicus Maria: Peregrinus v Jeruzalémě, Fremdling zu Jerusalem (Praha, tiskárna arcibiskupská, fa. Matěj Adam Hoger 1729-1732). Čtvrtá část (1732) podepsáno před stránkou 1 (autor je zobrazen jako rytíř na osli uprostřed poutníků) Ze stylu gravírování lze usoudit, že jeho tvůrcem byl pravděpodobně jinak neznámý Muller

Antonín Jan Mansfelt st. (Také AM, A.Mans) člen rodiny 18. a 19. století měděných malířů a rytců, kteří mají jen málo informací o jejich kořenech. Mansfelts pracoval v Praze, Vídni a okrajově také v Brně. Semináře se specializovaly na bezplatnou tvorbu (oddaná grafika, portréty) a knižní ilustrace (zejména alegorické frontespiz pro současnou náboženskou výrobu, erby a vědecké kresby pro vysokoškolské práce)