PLAN CAIRO,HILLER (PRAHA)

Plán Cairo,autor Hiller rok 1729-1732

technika: lept

výška:14,5 cm

šířka: 18 cm

cena:3 000 Kč

Millerova cesta přes Egypt (Praha 1729-1732) Miller Angelicus Maria: Peregrinus v Jeruzalémě, Fremdling zu Jerusalem (Praha, tiskárna arcibiskupská, fa. Matěj Adam Hoger 1729-1732). Čtvrtá část (1732) podepsáno před stránkou 1 (autor je zobrazen jako rytíř na osli uprostřed poutníků) Ze stylu gravírování lze usoudit, že jeho tvůrcem byl pravděpodobně jinak neznámý Muller