BOTANIKA

DRAGONTIUM MAIUS,BASILIUS BESLER,1713

Popis: DRAGONTIUM
Autor: BASILIUS BESLER
Rok: 1713
Cena: 30 000Kč/1 200€

BASILICUM INDICUM MACU,BASILIUS BESLER,1713

Popis: BASILICUM
Autor: BASILIUS BESLER
Rok: 1713
Cena: 12 500Kč/500€

ACORUSCUM FUOIULO,BASILIUS BESLER,1713

Popis: ACORUSCUM
Autor: BASILIUS BESLER
Rok: 1713
Cena: 12 500Kč/500€

ABUTILON AUICENNA, BASILIUS BESLER,1713

Popis: ABUTILON AUICENNA
Autor: BASILIUS BESLER
Rok: 1713
Cena: 12 500Kč/500€

TRIFOLIUM BITUMINOSUM,BASILIUS BESLER,1713

Popis: TRIFOLIUM
Autor: BASILIUS BESLER
Rok: 1713
Cena: 12 500Kč/500€

ALTHEA THURINGIACA ,BASILIUS BESLER,1713

Popis: ALTHEA THURINGIACA
Autor: BASILIUS BESLER
Rok: 1713
Cena: 12 500Kč/500€

CANNA INDICA LUTEA RUBRIS, BASILIUS BESLER, 1713

Popis: CANNA INDICA
Autor: BASILIUS BESLER
Rok: 1713
Cena: 12 500Kč/500€

ALOE,BASILIUS BESLER,1713

Popis: ALOE
Autor: BASILIUS BESLER
Rok: 1713
Cena: 12 500Kč/500€

BUXUS,BASILIUS BESLER,1713

Popis: BUXUS
Autor: BASILIUS BESLER
Rok: 1713
Cena: 5 000Kč/200€

NARCISSUS MAXIMUS MEDIO,BASILIUS BESLER,1713

Popis: NARCISSUS MAXIMUS
Autor: BASILIUS BESLER
Rok: 1713
Cena: 15 000 Kč/600€

IRIS LATIFOLIA VIOLACEO,BASILIUS BESLER,1713

Popis: IRIS LATIFOLIA
Autor: BASILIUS BESLER
Rok: 1713
Cena: 20 000Kč/800€

ovoce, MARIA SYBILLA MERIAN, 1765

Popis: ovoce
Autor: MARIA SYBILLA MERIAN
Rok: 1765
Cena: 15 600 Kč

ovoce, MARIA SYBILLA MERIAN, 1745

Popis: ovoce
Autor: MARIA SYBILLA MERIAN
Rok: 1745
Cena: 5 200 Kč

ovoce, MARIA SYBILLA MERIAN, 1745

Popis: ovoce
Autor: MARIA SYBILLA MERIAN
Rok: 1745
Cena: 5 200 Kč

ovoce, Johann Karl Nestler, 1894

Popis: ovoce
Autor: Johann Karl Nestler
Rok: 1894
Cena: 910 Kč

ovoce, Johann Karl Nestler, 1894

Popis: ovoce
Autor: Johann Karl Nestler
Rok: 1894
Cena: 910 Kč

ovoce, Johann Karl Nestler, 1894

Popis: ovoce
Autor: Johann Karl Nestler
Rok: 1894
Cena: 1 300 Kč

ovoce, Johann Karl Nestler, 1894

Popis: ovoce
Autor: Johann Karl Nestler
Rok: 1894
Cena: 910 Kč

NARCISUS AFRICANUM, EMANUEL SWEERT

Popis: NARCISUS AFRICANUM
Autor: EMANUEL SWEERT
Rok:
Cena: 7 800 Kč

TRAGOPOGON, EMANUEL SWEERT, 1612

Popis: TRAGOPOGON
Autor: EMANUEL SWEERT
Rok: 1612
Cena: 7 800 Kč

ANEMA, EMANUEL SWEERT, 1612

Popis: ANEMA
Autor: EMANUEL SWEERT
Rok: 1612
Cena: 7 800 Kč

LILIUM ALBUM, EMANUEL SWEERT, 1612

Popis: LILIUM ALBUM
Autor: EMANUEL SWEERT
Rok: 1612
Cena: 7 800 Kč

ACONITUM, EMANUEL SWEERT, 1612

Popis: ACONITUM
Autor: EMANUEL SWEERT
Rok: 1612
Cena: 7 800 Kč

CANNA INDICA, EMANUEL SWEERT, 1612

Popis: CANNA INDICA
Autor: EMANUEL SWEERT
Rok: 1612
Cena: 7 800 Kč

ovoce, Johann Karl Nestler, 1894

Popis: ovoce
Autor: Johann Karl Nestler
Rok: 1894
Cena: 910 Kč

RUBIA QUADRIFOLIA, J.W.WEINMANN

Popis: RUBIA QUADRIFOLIA
Autor: J.W.WEINMANN
Rok: 1713
Cena: 5 200 Kč