PRAGA

PRAGA,JAROSLAV ŠETELÍK,1931

Descrizione: PRAGA
Autore:JAROSLAV ŠETELÍK
Anno:1931
Prezzo:1.500 Kč – 60 €

KŘÍŽOVNICKÉ NÁMĚSTÍ A KOSTEL SV.FRANTIŠKA S ASSISI,J.A.PFEFFEL,1743

Descrizione: KŘÍŽOVNICKÉ NÁMĚSTÍ
Autore: J.A.PFEFFEL
Anno: 1743
Prezzo: 10 000Kč/400€

PRAGA-INTERIÉR TÝNSKÝ CHRÁM,M.L.,19.SECOLO

Descrizione:PRAGA
Autore: L.M.
Anno:19.SECOLO
Prezzo: 25 000 Kč/1 000€

PRAGA-PANORAMA,1907

Descrizione:PRAGA
Autore:
Anno: 1907
Prezzo: 10 000 Kč/ 400 €

PRAGA-POHLED Z DÁLI NA HRAD A KARLŮV MOST,V.ŠPAČEK,1954

Descrizione:PRAGA
Autore:V.ŠPAČEK
Anno:1954
Prezzo: 2 000 Kč/ 80 €

PRAGA-MOST LEGIÍ, KRATOCHVÍL,cca.1950

Descrizione:PRAGA
Autore:KRATOCHVÍL
Anno:cca.1950
Prezzo: 35 000 Kč/ 1 400 €

PRAGA-KARLŮV MOST V ZIMĚ,E.BOKNOV , cca.1940

Descrizione:PRAGA
Autore:E.BOKNOV
Anno:cca.1940
Prezzo: 6 000 Kč/230€

PRAGA-KARLŮV MOST A HRAD,J.KAŠPAR,1935

Descrizione:KARLŮV MOST
Autore:J.KAŠPAR
Anno:1935
Prezzo:7 000 Kč/270 €

PRAGA-KARLŮV MOST, K.ŠULC, 1930

Descrizione:PRAGA
Autore: K.ŠULC
Anno:1930
Prezzo: 8 000 Kč / 310 €

PRAGA-POHLED NA HRAD A KARLŮV MOST,K.ŠULC,1930

Descrizione:PRAGA
Autore:K.ŠULC
Anno:1930
Prezzo:4 000 Kč/ 160 €

PRAGA-POHLED NA HRAD A KARLŮV MOST,K.ŠULC,cca. 1930

Descrizione:PRAGA
Autore:K.ŠULC
Anno:cca.1930
Prezzo: 3 000 Kč / 120 €

PRAGA-POHLED NA KARLŮV MOST A HRAD,K.ŠULC,1930

Descrizione:PRAGA
Autore:K.ŠULC
Anno:1930
Prezzo:5 000 Kč / 200 €

PRAGA-POHLED NA KARLŮV MOST A HRAD,K.ŠULC,1930

Descrizione: PRAGA
Autore: K.ŠULC
Anno: cca.1940
Prezzo: 5 000 Kč / 200 €

PRAGA-KARLŮV MOST V ZIMĚ, F.ČECH,  cca . 1940

Descrizione:PRAGA
Autore: F.ČECH
Anno: cca1940
Prezzo: 20 000 Kč / 800 €

PRAGA-KARLŮV MOST, F.ČECH, cca 1940

Descrizione:PRAGA
Autore:F.ČECH
Anno: cca 1940
Prezzo: 15 000 Kč/ 580 €

PRAGA-MÁNES,PRAŽSKÝ HRAD,O.SCHMIDT, cca.1940

Descrizione:PRAGA
Autore:O.SCHMIDT
Anno: cca.1940
Prezzo: 5 000 Kč / 200 €

PRAGA-KARLŮV MOST, O.SCHMIDT, cca.1940

Descrizione:PRAGA
Autore: O.SCHMIDT
Anno: cca.1940
Prezzo: 8 000 Kč / 310 €

PRAGA-POHLED NA HRAD, O.SCHMIDT, cca.1940

Descrizione:PRAGA
Autore:O.SCHMIDT
Anno: cca.1940
Prezzo: 5 000 Kč / 200 €

PRAGA-POHLED NA PRAŽSKÝ HRAD, O.SCHMIDT,cca.1931

Descrizione:PRAGA
Autore:O.SCHMIDT
Anno: cca.1931
Prezzo: 4 000 Kč / 160 €

PRAGA-MALÁ STRANA,H.JEŽEK,1930

Descrizione:PRAGA
Autore:H.JEŽEK
Anno: 1930
Prezzo: 1 000 Kč / 40 €

PRAGA-POHLED Z PETŘÍNA, VAIC, cca.1930

Descrizione:PRAGA
Autore:VAIC
Anno:cca.1930
Prezzo: 5 000 Kč / 200 €

PRAGA, VÝSTAVBA HLÁVKOVA MOSTU ,A.J.ALEX, 1931

Descrizione:PRAGA
Autore:A.J.ALEX
Anno:1931
Prezzo: 5 000 Kč 200 €

PRAGA-KARLŮV MOST, HRAD, cca.1940

Descrizione:PRAGA
Autore:
Anno cca.1940
Prezzo: 3 500 Kč / 140 €

PRAGA-U KARLOVA MOSTU, cca.1930

Descrizione:PRAGA
Autore:
Anno:cca.1930
Prezzo: 1 000 Kč / 40 €

PRAGA-KARLŮV MOST,A.KRAUS,1913

Descrizione:PRAGA
Autore:A.KRAUS
Anno: 1913
Prezzo: 3 500 Kč / 140 €

PRAGA,U VLTAVY ,cca.1930

Descrizione:PRAGA
Autore:
Anno:cca.1930
Prezzo: 1 500 Kč / 60 €

PRAGA,.POHLED NA HRAD,1938

Descrizione:PRAGA
Autore:
Anno:1938
Prezzo:1 500 Kč / 60 €

PRAGA,TÝNSKÝ CHRÁM,HRAD,cca.1940

Descrizione:PRAGA
Autore:
Anno:cca.1940
Prezzo:1 000 Kč / 40 €

PRAGA,TÝNSKÝ CHRÁM,cca.1940

Descrizione:PRAGA
Autore:
Anno: cca.1940
Prezzo: 1 000 Kč / 40 €

PRAGA,ŽIDOVSKÝ HŘBITOV,cca 1940

Descrizione:PRAGA
Autore:
Anno:cca.1940
Prezzo: 2 500 Kč / 100 €

PRAGA,KARLŮV MOST,cca.1940

Descrizione:PRAGA
Autore:
Anno:cca.1940
Prezzo: 1 000 Kč / 40 €

PRAGA,POHLED Z KAMPY NA KARLŮV MOST,1956

Descrizione:PRAGA
Autore: FIRMATO
Anno:1956
Prezzo:1 000 Kč / 40 €

PRAGA,POHLED NA KARLŮV MOST,1957

Descrizione:PRAGA
Autore:FIRMATO
Anno:1957
Prezzo: 1 000 Kč / 40 €

PRAGA,KARLŮV MOST V ZIMĚ,T.F.ŠIMON,1916

Descrizione:PRAGA
Autore:T.F.ŠIMON
Anno:1936
Prezzo:14 000 Kč / 560 €

PRAGA,KARLŮV MOST-PRAŽSKÝ HRAD, T.F.ŠIMON, 1936

Descrizione:PRAGA
Autore:T.F.ŠIMON
Anno:1936
Prezzo: 14 000 Kč / 560 €

PRAGA,POHLED NA HRAD, J.STRETTI ZAMPONI ,1930

Descrizione:PRAGA
Autore: J.STRETTI
Anno: 1930
Prezzo: 3 500 Kč / 140 €

PRAGA,ZLATÁ ULIČKA,E.WANKE, cca.1930

Descrizione:PRAGA
Autore:E.WANKE
Anno: 1930
Prezzo: 1 500 Kč / 60 €

PRAGA,KARLŮV MOST,E.WANKE,1930

Descrizione:PRAGA
Autore:E.WANKE
Anno:1930
Prezzo: 1 500 Kč / 60 €

PRAGA,NÁRODNÍ DIVADLO,cca.1930

Descrizione: PRAGA
Autore:
Anno:cca.1930
Prezzo:1 000 Kč/ 40 €

PRAGA,MALÁ STRANA,V.RÖHLING,1930

Descrizione:PRAGA
Autore:V.RÖHLING
Anno:1930
Prezzo:1 500 Kč 60 €

PRAGA,KARLŮV MOST,V.RÖHLING,1930

Descrizione:PRAGA
Autore:V.RÖHLING
Anno: 1930
Prezzo: 2 000 Kč 80 €

PRAGA,MALOSTRANSKÉ NÁMĚSTÍ,J.A.PFEFFEL,1743

Descrizione:PRAGA
Autore:J.A.PFEFFEL
Anno:1743
Prezzo: 15 000 Kč /580 €

PRAGA,PŘED KARLOVÝM MOSTEM, LAUVERGNE, FICHOT, 19.SECOLO

Descrizione:PRAGA
Autore:FICHOT
Anno:19.SECOLO
Prezzo:7 000 Kč / 270 €

PRAGA,TRAVEŇ,2000

Descrizione:PRAGA
Autore:TRAVEŇ
Anno:2000
Prezzo:200 Kč / 8 €

PRAGA-SV.VÁCLAV,TRAVEŇ,2000

Descrizione:PRAGA
Autore:TRAVEŇ
Anno:2000
Prezzo:200 Kč / 8 €

PRAGA-V POHLEDECH,V.KUBAŠTA,1947

Descrizione:PRAGA
Autore:V.KUBAŠTA
Anno:1947
Prezzo:100 Kč/pezzo/4 €

PRAGA-RADNICE,cca 1930, E.KUTSCHERA

Descrizione:PRAGA
Autore:E.KUTSCHERA
Anno:cca.1930
Prezzo: 1 000 Kč /40 €

SLOVANSKÝ SJEZD V PRAZE, J.HELLICH,F.ŠÍRA,1849

Descrizione:PRAGA
Autore:J.HELLICH,F.ŠÍRA
Anno:1849
Prezzo:1 000 Kč / 40 €

PRAGA-INVAZE,1866

Descrizione:PRAGA
Autore:
Anno:1866
Prezzo:400 Kč / 16 €

PRAGA-ZA TÝNEM,V.BENEŠ,cca 1940

Descrizione:PRAGA
Autore:V.BENEŠ
Anno:1940
Prezzo: 800 Kč / 32 €

PRAGA-KARLŮV MOST V ZIMĚ , E.WANKE, 1930

Descrizione:PRAGA
Autore:E.WANKE
Anno:1930
Prezzo: 2 500 Kč / 100 €

PRAGA-PRAŽSKÝ HRAD,cca 1930

Descrizione:PRAGA
Autore:FIRMATO
Anno:cca.1930
Prezzo: 600 Kč / 24 €

PRAGA-ČERTOVKA,cca 1930

Descrizione:PRAGA
Autore: FIRMATO
Anno: cca.1930
Prezzo: 1 000 Kč / 40 €

PRAGA-POHLED NA HRAD Z BELVEDERU, cca 1930

Descrizione:PRAGA
Autore:FIRMATO
Anno:cca.1930
Prezzo: 800 Kč / 32 €

PRAGA-POMNÍK JANA HUSA,cca.1930

Descrizione:PRAGA
Autore:FIRMATO
Annocca.1930
Prezzo:1 500 Kč / 60 €

PRAGA-STAROMĚSTSKÁ RADNICE, S.PROUT, 1826

Descrizione:PRAGA
Autore:S.PROUT
Anno:1826
Prezzo: 7 500Kč / 300 €

PRAGA-HRAD,cca.1930

Descrizione:PRAGA
Autore: signováno
Anno:cca.1930
Prezzo: 1 000 Kč / 40 €

PRAGA-POHLED ZE SMETANOVA NÁBŘEŽÍ,J.STRETTI ZAMPONI,1930

Descrizione:PRAGA
Autore:J.STRETTI ZAMPONI
Anno:1930
Prezzo: 8 000 Kč / 320 €

PRAGA-POHLED NA PRAHU OD HRADU, V.RÖHLING, 1930

Descrizione:PRAGA
Autore:V.RÖHLING
Anno:1930
Prezo: 5 000 Kč/ 200 €

PRAGA-PRAŠNÁ BRÁNA,cca.1930

Descrizione:PRAGA
Autore:signováno
Anno:cca.1930
Prezzo: 1 500 Kč / 60 €

PRAGA-TÝNSKÝ CHRÁM A STAROMĚSTSKÁ RADNICE,cca.1920

Descrizione:PRAGA
Autore:signováno
Anno:cca.1920
Prezzo: 5 000 Kč / 200 €

PRAGA-STAROMĚSTSKÁ RADNICE, 20.SECOLO

Descrizione:PRAGA
Autore:SCONOSCIUTO
Anno: 20.SECOLO
Prezzo: 2 000 Kč/ 80 €

PRAGA-KARLŮV MOST,20.SECOLO

Descrizione:PRAGA
Autore:SCONOSCIUTO
Anno:20.SECOLO
Prezzo: 2 000 Kč / 80 €

PRAGA,H.SCHEDEL,1525

Descrizione:PRAGA
Autore:H.SCHEDEL
Anno:1525
Prezzo: 7 000 Kč/270 €

PRAGA-POHLED NA HRAD, V.MORSTADT, K.ANDRÉ, K.WINKLES,1850

Descrizione:PRAGA
Autore:V.MORSTADT
Anno: 1850
Prezzo: 2 000 Kč/80 €

PRAGA-KARLŮV MOST, V.MORSTADT, K.ANDRÉ, F.GEISLER,1850

Descrizione:PRAGA
Autore:V.MORSTADT
Anno:1850
Prezzo: 3000 Kč / 120 €

PRAGA-MALOSTRANSKÉ NÁMĚSTÍ,V.MORSTADT,K.ANDRÉ,W.MERKLAS,1850

Descrizione:PRAGA
Autore:V.MORSTADT
Anno:1850
Prezzo: 5 000 Kč/200 €

PRAGA-VYŠEHRAD A STRAHOV,V.MORSTADT,F.GEISLER,K.ANDRÉ ,1835

Descrizione:PRAGA
Autore:V.MORSTADT
Anno:1835
Prezzo:5 000 Kč / 200 €

PRAGA-STAROMĚSTSKÁ RADNICE, V.MORSTADT, K.ANDRÉ,1850

Descrizione:PRAGA
Autore:V.MORSTADT
Anno:1850
Prezzo: 5 000 Kč / 200 €

PRAGA-POHLED NA HRAD, V.MORSTADT, 1850

Descrizione:PRAGA
Autore:V.MORSTADT
Anno:1850
Prezzo: 5 000 Kč/ 200 €

PRAGA-VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ, V.MORSTADT, F.GEISLER,1850

Descrizione:PRAGA
Autore:V.MORSTADT
Anno:1850
Prezzo:5 000Kč / 200 €

PRAGA-POHLED NA PRAHU, V.MORSTADT, G.DÖBLER,1825

Descrizione:PRAGA
Autore:V.MORSTADT
Anno:1825
Prezzo:2 500 Kč/ 100 €

PRAGA-POHLED NA HRAD, V.MORSTADT, FESCA,1850

Descrizione:PRAGA
Autore:V.MORSTADT
Anno:1850
Prezzo:2 500 Kč/100 €

PRAGA-DALIBORKA, BELVEDER, V.MORSTADT, G.DÖBLER,1850

Descrizione:PRAGA
Autore:V.MORSTADT
Anno:1850
Prezzo:2 500 Kč/ 100 €

PRAGA-VYŠEHRAD, V.MORSTADT, G.DÖBLER, 1850

Descrizione:PRAGA
Autore:V.MORSTADT
Anno:1850
Prezzo:2 500 Kč/100 €

PRAGA-POHLED NA HRAD,V.MORSTADT,K.ANDRÉ,WINHLES,1850

Descrizione:PRAGA
Autore:V.MORSTADT
Anno:1850
Prezzo:3 500 Kč/140 €

PRAGA-HORNÍ NOVÉ MĚSTO,V.MORSTADT,K.ANDRÉ,F.GEISSLER,1850

Descrizione:PRAGA
Autore:V.MORSTADT
Anno:1850
Prezzo:3 500 Kč/140 €

PRAGA-V.MORSTADT, K.ANDRÉ, 1850

Descrizione:PRAGA
Autore:V.MORSTADT, K.ANDRÉ
Anno:1850
Prezzo:3 000 Kč/120 €

PRAGA-MALOSTRANSKÉ NÁMĚSTÍ, V.MORSTADT, K.ANDRÉ,1850

Descrizione:PRAGA
Autore:V.MORSTADT, K.ANDRÉ
Anno:1850
Prezzo:3 500 Kč/140€

PRAGA-U HRADU, K.ANDRÉ, W.MERKLAS, 1850

Descrizione:PRAGA
Autore:K.ANDRÉ,W.MERKLAS
Anno:1850
Prezzo: 1 000 Kč/40 €

PRAGA-POHLED NA ŘETĚZOVÝ MOST,V.MERKLAS,K ANDRÉ,1850

Descrizione:PRAGA
Autore: V.MERKLAS,K ANDRÉ
Anno:1850
Prezzo: 300Kč/12 €

PRAGA-KAŠNA V KRÁL.ZAHRADĚ, J.POPPEL, L.LANGE,1840

Descrizione:PRAGA
Autore:J.POPPEL, L.LANGE
Anno:1840
Prezzo: 500Kč/20 €

PRAGA-KAŠNA V KRÁL.ZAHRADĚ PRAŽSKÉ,J.HELLICH,A.FESCA,1850

Descrizione:PRAGA
Autore:J.HELLICH,A.FESCA
Anno:1850
Prezzo: 800 Kč/32 €

PRAGA-ŠVARZENBERGSKÝ PALÁC,J.POPPEL,1840

Descrizione:PRAGA
Autore:J.POPPEL
Anno:1840
Prezzo:1 000 Kč/40 €

PRAGA-VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ, SCHMIDT, 1850

Descrizione:PRAGA
Autore:SCHMIDT
Anno:1850
Prezzo: 2 500 Kč/100 €

PRAGA-ROŽMBERSKÝ PALÁC,K.ANDRÉ,A.FESCA,1840

Descrizione:PRAGA
Autore:K.ANDRÉ,A.FESCA
Anno:1840
Prezzo: 1 500 Kč/60 €

PRAGA-KARLŮV MOST.K.ANDRÉ,1830

Descrizione:PRAGA
Autore:K.ANDRÉ
Anno:1830
Prezzo: 2 000 Kč/80 €

PRAGA-PŘED KARLOVÝM MOSTEM,J.RYBIČKA,K ANDRÉ,1830

Descrizione:PRAGA
Autore:J.RYBIČKA,K ANDRÉ
Anno:1830
Prezzo: 1 500 Kč/60 €

PRAGA-KŘÍŽOVNICKÉ NÁMĚSTÍ, W.KANDLER,J.RYBIČKA, 1840

Descrizione:PRAGA
Autore:W.KANDLER,J.RYBIČKA
Anno:1840
Prezzo: 1 500 Kč/60 €

PRAGA-STRAHOVSKÝ KLÁŠTER, W.KANDLER, A.BOGNER,1860

Descrizione:PRAGA
Autore:W.KANDLER,A.BOGNER
Anno:1860
Prezzo: 1 000 Kč/40 €

PRAGA-VALDŠTEJNSKÁ ZAHRADA, J.POPPEL, 1840

Descrizione:PRAGA
Autore:J.POPPEL
Anno:1840
Prezzo:600Kč/25 €

PRAGA-BÍLÁ HORA,W.KANDLER/J.RYBIČKA,1860

Descrizione:PRAGA
Autore:W.KANDLER/J.RYBIČKA
Anno:1860
Prezzo: 1 000 Kč/40 €

PRAGA-STAROMĚSTSKÉ MOSTNÍ MLÝNY, J.LOTH, 19 SECOLO

Descrizione:PRAGA
Autore:J.LOTH
Anno:19.SECOLO
Prezzo:7 000 Kč/270 €

PRAGA-HROB JANA NEPOMUCKÉHO, E.GURK/T.TURNBULL, 1840

Descrizione:PRAGA
Autore:E.GURK/T.TURNBULL
Anno:1840
Prezzo:200 Kč/ 8 €

PRAGA -ŘETĚZOVÝ MOST,V.MERKLAS/K.ANDRÉ,1850

Descrizione:PRAGA
Autore:V.MERKLAS/K.ANDRÉ
Anno:1850
Prezzo:200 Kč/8 €

PRAGA-PRAŠNÁ BRÁNA,W.A.RYBA,1847

Descrizione:PRAGA
Autore:W.A.RYBA
Anno:1847
Prezzo:150 Kč/6 €

PRAGA-VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ,W.A.RYBA,1847

Descrizione:PRAGA
Autore:W.A.RYBA
Anno:1847
Prezzo:150Kč/6 €

PRAGA-CHRÁM SV.VÍTA,W.A.RYBA,1847

Descrizione:PRAGA
Autore:W.A.RYBA
Anno:1847
Prezzo:100 Kč/4 €

PRAGA-HLAVNÍ NÁDRAŽÍ,W.A.RYBA,1847

Descrizione:PRAGA
Autore:W.A.RYBA
Anno:1847
Prezzo:100 Kč/4 €

PRAGA-ŘETĚZOVÝ MOST,W.A.RYBA,1847

Descrizione:PRAGA
Autore:W.A.RYBA
Anno:1847
Prezzo:100 Kč/4 €

PRAGA-ŽOFÍN,W.A.RYBA,1847

Descrizione:PRAGA
Autore:W.A.RYBA
Anno:1847
Prezzo:100 Kč/4 €

PRAGA -KARLŮV MOST,W.A.RYBA,1847

Descrizione:PRAGA
Autore:W.A.RYBA
Anno:1847
Prezzo:100Kč/4€

PRAGA-MALTÉZSKÝ KOSTEL,K.ANDRÉ,1847

Descrizione:PRAGA
Autore:K.ANDRÉ
Anno:1847
Prezzo:100 Kč/4 €

PRAGA-ŘETĚZOVÝ MOST,W.MERKLAS,K.ANDRE,1830

Descrizione: PRAGA
Autore:W.MERKLAS,K.ANDRE
Anno: 1830
Prezzo: 100Kč/4 €

PRAGA,VUE D’OPTIQUE,BASSET,1760

Descrizione: PRAGA
Autore:BASSET
Anno: 1760
Prezzo:10 000 Kč/400 €

CHVATĚRUB BEI PRAG, M.GOLDE, 19 SECOLO

Descrizione: CHVATĚRUB
Autore:M.GOLDE
Anno: 19 SECOLO
Prezzo: 1 500 Kč/60 €

WODOLKA BEI PRAG,M.GOLDE,19 SECOLO

Descrizione:WODOLKA
Autore:M.GOLDE
Anno: 19 STOLETÍ
Prezzo: 1 500 Kč / 60 €

PRAGA,ŽOFÍN,F.X.SANDMANN,1860

Descrizione: PRAGA
Autore:F.X.SANDMANN
Anno:1860
Prezzo: 1 500 Kč/ 60 €

PRAGA ,M.MERIAN,1650

Descrizione: PRAGA
Autore:M.MERIAN
Anno: 1650
Prezzo: 25 000 Kč/ 1 000 €

PRAGA VYŠEHRAD,19 SECOLO

Descrizione:PRAGA
Autore:SCONOSCIUTO
Anno:19 SECOLO
Prezzo:600 Kč/24 €

PRAGA, ŘETĚZOVÝ MOST, C.G.VASQUEZ, 1843

Descrizione:PRAGA
Autore:C.G.VASQUEZ
Anno: 1843
Prezzo: 1 100 Kč/45 €

PRAGA,C.G.VASQUEZ,1843

Descrizione:PRAGA
Autore:C.G.VASQUEZ
Anno: 1843
Prezzo:1 100 Kč/45 €

PRAGA POD VYŠEHRADEM, C.G. VASQUEZ, 1843

Descrizione:PRAGA
Autore:C.G. VASQUEZ
Anno: 1843
Prezzo: 900 Kč/35 €

PRAGA,C.G. VASQUEZ,1843

Descrizione: PRAGA
Autore:C.G. VASQUEZ
Anno: 1843
Prezzo: 1 000 Kč/40 €

PRAGA,S.LORETTA,VASQUEZ,1843

Descrizione: PRAGA
Autore:C.G.VASQUEZ
Anno: 1843
Prezzo: 500 Kč/20 €

PRAGA MALÁ STRANA,J.A.PFEFFEL,1743

Descrizione: PRAGA
Autore: J.A.PFEFFEL
Anno: 1743
Prezzo: 12 000 Kč/480 €

PRAGA MALÉ NÁMĚSTÍ ,J.A.PFEFFEL,1743

Descrizione:PRAGA
Autore:J.A.PFEFFEL
Anno: 1743
Prezzo: 12 000 Kč/480 €

PRAGA-VEDUTA E MAPPA,M.SEUTTER,1720

Descrizione: MAPPA DI PRAGA
Autore:M.SEUTTER
Anno: 1720
Prezzo: 25 000 Kč/1 000 €

PRAGA ,BERTIUS,1616

Descrizione: PRAGA
Autore: BERTIUS
Anno: 1616
Prezzo: 5 000 Kč/200 €

PRAGA,S.MUNSTER,1574

Descrizione: PRAGA
Autore: S.MUNSTER
Anno: 1574
Prezzo: 5 500 Kč/220 €

PRAGA, G.BRAUN, F.HOGENBERG, 1575

Descrizione: PRAGA
Autore:G.BRAUN,F.HOGENBERG
Anno:1575
Prezzo: 40 000 Kč/ 1 600 €

PRAGA-BASILICA SAN GIORGIO, KAREL ČAPEK, 1945

Descrizione: BASILICA SAN GIORGIO
Autore: KAREL ČAPEK
Anno: 1945
Prezzo: 26 000 Kč/ 1 000 €